Lønnsopppgjøret i staten

mai 18, 2012

18 mai 2012

Disse tas ut dersom det blir streik
Akademikerne har i dag levert plassfratredelsesvarsel til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Streikevarselet omfatter i første omgang 390 medlemmer fordelt på følgende arbeidsplasser:

  • Statens vegvesen, Oslo
  • Jernbaneverket, Oslo
  • Mattilsynet, Oslo
  • Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
  • Universitetet i Oslo

Følg med på Akademikernes nettside.

————————–

26 april 2012

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i staten

Rikke Ringsrød, forhandlingsleder i Akademikerne Stat

– Regjeringen fremstår som uprofesjonell, sier Rikke Ringsrød, forhandlingsleder i Akademikerne Stat.

Staten har ikke på noe tidspunkt ønsket å forhandle og har abdisert som arbeidsgiver. Det er alvorlig når man har nærmere 150 000 ansatte. Dette er regjeringens ansvar, og det må få konsekvenser, sier Ringsrød.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: