Lønnsforhandlingene i Oslo kommune

mai 27, 2014

27. mai 2014

Akademikerne og Oslo kommune kom i mål med årets lønnsoppgjør tirsdag morgen. Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,89 prosent fra 1. mai, samtidig som det settes av en pott på 1,20 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. juli. Det er også satt av en pott på 0,63 prosent til gruppejusteringer per 1. mai. Oppgjøret har en ramme på drøyt 3,3 prosent.

Les mer på Akademikernes nettside.

 

26. mai 2014

Det er pause i meklingen i Oslo kommune til mandag 26. mai kl. 10.00.

 

30. april 2014

– Oslo kommune ønsker ikke å forhandle. Dermed er det brudd i årets lønnsforhandlinger. I motsetning til KS, har Oslo kommune ikke fremmet tallfestede økonomiske tilbud. Dette er stikk i strid med hva partene forpliktet seg til i Holden III-utvalget, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne Oslo.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: