Bedre boligrente og pris på forsikring for Samfunnsøkonomenes medlemmer!

januar 15, 2014

Det er mange fordeler ved å være medlem hos Samfunnsøkonomene, blant annet gode tilbud på bank og forsikring hos vår samarbeidspartner DNB. Nå er boliglånsrenten blitt forhandlet ned, kun for deg som medlem! Rentejusteringen skjer automatisk, så du trenger ikke gjøre noen ting.

Meget gunstig boliglånsrente

Fra 11. desember 2013 får du en rente på 3,50 % på ordinære boliglån hos DNB (nom. rente innenfor 75 % av verdigrunnlaget). Vi har i tillegg oppnådd følgende rentenedsettelser:

  • Boliglån Ung (BLU) nå 3,40 % nom. rente. Belåningsgrad inntil 85 %.
  • Rammelån nå 3,60 % nom. rente. Belåningsgrad inntil 70 %.


Nærmere informasjon finner du i nettbanken din eller i eget brev. Har du boliglån et annet sted, til mindre fordelaktige betingelser, kan du ta kontakt med DNB for flytting av lånet.


Enda rimeligere pris på forsikring

Også når det gjelder innbo-, reise- og ulykkesforsikring har Samfunnsøkonomene en gunstig avtale med DNB. Nå er prisene på disse forsikringene redusert ytterligere, med inntil 20 %. Har du allerede forsikring gjennom oss, vil det automatisk justeres for prisnedsettelsen ved neste hovedforfall. Om du ennå ikke har benyttet deg av forsikringstilbudet, kan du ta kontakt med DNB. De hjelper deg med å tegne ny forsikring, eller overføre din gamle ordning.

Disse avtale gjøres om til kollektive avtaler fra 1.1.2014. Dette innebærer at Samfunnsøkonomene vil være forsikringstaker på vegne av medlemmene i foreningen, og du vil stå som forsikret under avtalen. Fordelen med denne løsningen for deg er at Samfunnsøkonomene, sammen med de andre Akademikerforeningene tilsluttet samme avtale, vil kunne opptre samlet i forhandlinger om disse forsikringene, og bl.a. vil kunne flytte forsikringene samlet til et annet selskap.

Les mer om de nye, fordelaktige vilkårene her.

Har du spørsmål?

Da kan du ringe DNB på tlf. 04800 alle dager, hele døgnet, eller besøke DNBs hjemmeside

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: