Artikkelprisen 2013

januar 24, 2014

Ved hvert Forskermøte kåres vinneren for årets beste artikkel publisert i Samfunnsøkonomen med brask og bram. Artikkelpriskomiteen i år bestod av Erling Steigum (BI), Siri Pettersen Strandenes (NHH) og Lars Erik Borge (NTNU).

 

Artikkelprisen for 2013 gikk til artikkelen “Migrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår”, skrevet av Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum, begge ved Frischsenteret,  publisert i Samfunnsøkonomen nr. 3-2013.

Artikkelen kan leses HER.

 

Samfunnsokonomen_018_01_A   Samfunnsokonomen_018_02_A

 

Samfunnsøkonomene gratulerer!

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: