Åpent debattmøte: Statsbudsjettet 2016 – Rett medisin?

oktober 13, 2015

Samfunnsøkonomene inviterer til debattmøte på Litteraturhuset i Oslo onsdag 28. oktober om statsbudsjettet 2016. Statssekretær Tore Vamraak  fra Finansdepartementet innleder med kommentarer fra utvalgte økonomieksperter, etterfulgt av debatt mellom deltakere og med publikum.

Norsk økonomi er ved et vendepunkt. Oljeprisfallet har svekket utsiktene for konjunkturer og statsfinanser. En hovedutfordring i den økonomiske politikken er å balansere hensynet til aktiv motkonjunkturpolitikk på kort sikt mot hensynet til effektivitet, balanse og bærekraft på lengre sikt. Vi tar debatten, med utgangspunkt i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett 2016.

Vel møtt!

Statsbudsjettet 2016 – Rett medisin?

Åpent debattmøte i regi av Samfunnsøkonomen

28. oktober kl. 18.00 –19.30, Litteraturhuset, Oslo

  • Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk
  • Balansering av kortsiktige og langsiktige hensyn og mål
  • Skattereform, statsfinanser og bruk av oljepenger
  • Tilrettelegging for endring i næringsstruktur

Hovedinnleder: Statssekretær Tore Vamraak, Finansdepartementet
Fagøkonomisk ekspert: Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom, Swedbank
Fagøkonomisk ekspert: Elisabeth Holvik, sjeføkonom, Sparebank 1
Fagøkonomisk ekspert: Knut Røed, seniorforsker, Frischsenteret
Møteleder: professor Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no

Arrangementet er gratis

Korte innlegg blir etterfulgt av en paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum.

Vel møtt!

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: