Akademikerne trapper opp sykehusstreiken på fredag

september 14, 2016

Spekters forslag til nye arbeidstidsordninger er uforsvarlige både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Ytterligere 185 leger og psykologer går ut i streik ved 12 sykehus fredag 16. september. Totalt har Akademikerne da 500 medlemmer ute i konflikt. – Uroen i sykehus er betydelig, og samarbeidsklimaet har fått et alvorlig skudd for baugen. Det bør bekymre flere enn meg, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Uenigheten mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om vaktordningene i sykehus. Akademikerne mener disse må være kollektive for å sikre et forsvarlig vern av arbeidstakerne, mens Spekter vil ha individuelle ordninger og mer styringsrett.

– Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidsavtaler som et angrep på den norske modellen og en forskyvning av styrkeforhold over fra felleskapet og til arbeidsgiver. Det samme sier toneangivende arbeidslivsforskere, sier Frøyland.

Kjernen i den norske modellen er et tett samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter. Frøyland mener dette systemet har tjent oss vel, og sier Akademikerne vil stå imot alle forsøk på å svekke modellen. Han peker på at konflikten har skapt betydelig uro i sykehussektoren og frykter at uroen vil vedvare, også etter at streiken er over.

De 185 medlemmene som det nå varsles opptrapping for, går ut i streik om morgenen fredag 16. september.

– Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet, sier Frøyland.

Fredag morgen vil Akademikerne ha 498 medlemmer i streik ved følgende 12 sykehus: Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Finnmarkssykehuset, Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, St. Olavs Hospital, Sunnaas, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF.

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: