Akademikerne krever lønnsvekst for sine medlemmer

april 11, 2018

Akademikerne krever reallønnsvekst og at de lokale forhandlingene skal skje uten sentrale føringer.

– Når norsk økonomi går godt må det komme de ansatte til gode. Vi forventer reallønnsvekst for våre medlemmer i helseforetakene, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse.

Ansatte i sykehus med mer enn fire års utdanning har de siste årene hatt lavere lønnsvekst enn de andre yrkesgruppene i sykehus.

– Frontfaget utgjør en norm over tid og ikke er en fasit for hvert enkelt oppgjør.

Med andre ord er ikke frontfaget nødvendigvis et absolutt tak i forhandlingene, sier Frøyland.

 

Akademikernes medlemmer forhandler sin lønn lokalt. Fredag starter de sentrale forhandlingene, der Akademikerne er opptatt av å legge til rette for gode prosesser for foreningene ved de enkelte sykehusene.

– Fordi ulike sykehus har forskjellige behov og utfordringer trenger vi lokale, kollektive lønnsforhandlinger. Lokale forhandlinger gjør det mulig å beholde riktig kompetanse slik at hvert enkelt sykehus kan levere gode helsetjenester til innbyggerne, sier Frøyland.

Akademikerne starter forhandlingene med Spekter fredag 13. april. Akademikerne deltar også i forhandlingene om nye områdeplasseringer som starter i dag.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: