Akademikerne i mål i KS

juni 5, 2012

– Akademikerne oppnådde et godt økonomisk resultat for våre lektorer i skoleverket. Dette, i kombinasjon med frie lokale forhandlinger uten ramme for våre øvrige medlemmer, gjør at vi har akseptert meklings-skissen i KS-området, sier forhandlingsleder Ole Jakob Knudsen.

Ole Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne Kommune

– Lønnsoppgjøret i KS legger et godt grunnlag for målet om å redusere lønnsforskjellene mellom privatansatte og kommunalt ansatte akademikere. Det er en avgjørende forutsetning for at kommunene skal klare å rekruttere og beholde nok akademisk arbeidskraft slik at det offentlige tjenestetilbudet i kommunene kan styrkes. Dette bakteppet vil Akademikerne legge til grunn når forhandlingene begynner for storparten av våre medlemmer, som utelukkende forhandler lønn lokalt, sier Knudsen.

Les mer på Akademikernes nettsider.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: