Akademikerne helse:   Sykehusstreiken utvides for fjerde gang

september 22, 2016

 

 

Akademikerne gikk til streik 7. september og har siden trappet opp streiken fire ganger. Konflikten er nå inne i sin tredje uke. I følge Frøyland har streiken gått fra å være en konflikt om legenes vaktordninger til å bli en konflikt om hvordan det norske arbeidslivet skal organiseres i fremtiden.

 

– Sinnet ute i sykehusene er nå betydelig og denne uroen kan bare løses gjennom forhandlinger. Spekter og sykehusdirektørene vet hva som må til. Det holder ikke å skyve diffuse bestillinger fra Helsedepartementet foran seg. Jeg vil på det sterkeste oppfordre sykehusdirektører og departementet om å avklare seg imellom slik at vi kan få bevegelse i konflikten, sier Frøyland.

Akademikerne er tilfreds med å ha både befolkningen og en samlet fagbevegelse i ryggen.

– Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene, ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidstidsordninger som et angrep på den norske modellen. Dette forskyver styrkeforholdet fra felleskapet over til arbeidsgiver på en uakseptabel måte. Det samme sier toneangivende arbeidslivsforskere, sier Frøyland.

 

De 36 legene og psykologene som det nå varsles opptrapping for, går ut i streik tirsdag morgen. De jobber ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold, Helse Stavanger, Sunnaas sykehus, St. Olavs Hospital og Helse Midt RHF.

 

– Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet. Jeg beklager de ulemper konflikten likevel medfører for publikum, sier Frøyland.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: