Akademikerne deltar ikke i den politiske streiken

januar 26, 2015

Akademikerne og Samfunnsøkonomene vil ikke delta i den varslede politiske streiken 28. januar mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Vi vil heller intensivere arbeidet overfor politikerne på Stortinget for å få gjennomslag for våre synspunkter på de foreslåtte endringene vi er imot. Blant annet er vi kritiske til at regjeringen ikke har foreslått grep for å redusere de alt for mange og lange midlertidige ansettelsene vi har – særlig i offentlig sektor.

Dersom enkeltmedlemmer likevel ønsker å delta i markeringen må det gjøres på eget ansvar. Det er da viktig å avklare mulige konsekvenser av å delta, og man må selv sørge for forsvarlig varsling. Medlemmer som deltar i streiken vil kunne bli trukket i lønn. Samfunnsøkonomene dekker ikke økonomisk tap forbundet med streiken.

Her finner du Akademikernes høringsuttalelse til endringer i Arbeidsmiljøloven:

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: