Akademikerne 20 år

mars 7, 2017

I år fyller Akademikerne 20 år. Organisasjonen representerer 200.000 akademikere over hele landet, og vi er blitt en viktig stemme i den offentlige debatten i løpet av vår levetid. De siste årene har Akademikerne vært den hovedorganisasjonen med den største relative veksten av alle arbeidstakerorganisasjonene. Våre medlemmer representerer kompetanse som er helt sentral i utviklingen av fremtidens kunnskapssamfunn – og i videreutviklingen av den norske arbeidslivsmodellen.

Den norske modellen er selve fundamentet for trygge velferdsordninger og et velfungerende arbeidsliv med høy sysselsetting. Den gir oss et samfunn som møter og løser kriser effektivt, og har evne til raskt omstilling. Nye tilknytningsformer, globalisering og individualisering i arbeidslivet utfordrer verdiene i trepartssamarbeidet. I tiden fremover er det helt avgjørende at samarbeidet utvikler seg, slik at organisasjonene er relevante for alle. Den norske arbeidslivsmodellen er avhengig av høy organisasjonsgrad. Akademikerne må fortsette å være en relevant aktør og identitetsskaper for våre medlemmer, og utvikle oss i takt med deres forventninger.

For at Akademikerne skal kunne bidra fruktbart i utviklingen av den norske arbeidslivsmodellen, er det helt nødvendig med et tett samspill mellom medlemsforeninger og hovedorganisasjon. Alle med høyere utdanning skal oppleve at vi kjemper for deres rettigheter, og at vi får gjennomslag som tariffpart og interessepolitisk aktør. Det opplever jeg at vi har fått til de siste 20 årene, men vi kan bli enda bedre. Nettopp derfor jobber vi hver dag etter slagordet «våger å tenke nytt».

«Alle» snakker om digitalisering, robotisering og delingsøkonomi, og også organisasjonene må omstille seg. Akkurat nå jobber vi blant annet med å utvikle vår politikk innenfor verdiskapning og bioøkonomi. Norge bør ligge i forkant på digitalisering og møte utfordringene med innovasjon og offensiv satsing. En grunnleggende forutsetning for all vellykket omstilling i både privat og offentlig sektor, er at vi våger å satse hardt på kunnskapsutvikling og benytte denne kunnskapen i den nye arbeidshverdagen.

De neste årene vil også de selvstendiges næringsdrivendes rettigheter være en viktig sak for oss, slik at disse blir en naturlig del av det velorganiserte arbeidslivet. Samtidig skal vi fortsette å være en konstruktiv tariffpart i offentlig sektor. Vi skal vise vilje til både omstilling og fleksibilitet. For å kunne utvikle arbeidslivet er det en forutsetning at partssamarbeidet fungerer på alle nivå, og at kjerneverdiene tillit, samarbeid og kollektiv trygghet fortsetter å være ryggraden i den norske arbeidslivsmodellen.

Vi har mye å jobbe med også de neste årene. Vi feirer 20 år, og det viktigste er ikke å se seg tilbake. Vi skal se fremover, våge å tenke nytt og fortsette å være relevante for vår voksende medlemsmasse.

Gratulerer med jubileet!

Kari Sollien, leder av Akademikerne

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: