Brudd i forhandlingene om reiseavtalene i staten

mars 7, 2018

Akademikerne har sammen med YS, Unio og LO brutt forhandlingene med staten om nytt reiseregulativ. Hovedsammenslutningene har sendt inn stevning, og avtalene vil bli tatt opp til nemndsbehandling. Frem til kjennelse, vil gjeldende særavtaler forlenges.

Les mer om dette på Akademikernes hjemmeside: http://akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/Brudd+i+forhandlingene+om+reiseavtalene+i+staten.b7C_wRvYXj.ips

Oslo, Trikken, Tram, Narrow Gauge, Oslotrikken

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: