Samfunnsøkonomenes forskermøte 2018

september 27, 2017

Vi har gleden av å invitere til Samfunnsøkonomenes forskermøte, 3-4 januar 2018 på NHH Norges Handelshøyskole i Bergen.

Årets program inneholder bl.a.:

– Tre keynote foredrag:

  1. Inequality, Ingvild Almås (IIES Stockholm og NHH)
  2. FAIR senteret, Alexander Cappelen, Kjell Gunnar Salvanes og Bertil Tungodden (NHH)
  3. Lecture on the Nobel Memorial Prize in Economics 2017

– Fire inviterte sesjoner ledet av Linda Nøstbakken (NHH), Knut Einar Rosendahl (NMBU), Lars Sørgard (Konkurransetilsynet) og Thor Olav Thoresen (SSB og UiO).

– Parallelle sesjoner med deltakernes bidrag og påfølgende diskusjon.

Dette er også call for papers. Send inn abstracts via «submission and registration»-alternativet på konferansens nettsted. Frist for innsending av abstracts er 20. november 2017 kl. 2300.

NB: Innsending av abstract regnes som bindende påmelding.

Mer informasjon finner du her: http://fm.samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: