Norsk økon. tidsskrift

Fra og med årgangen 2011 slås foreningens to tidsskrifter Norsk Økonomisk Tidsskrift og Samfunnsøkonomen sammen til ett tidsskrift under navnet Samfunnsøkonomen. Det markeres ved at årgangsnummeret ved årsskiftet gjør et hopp til 125. Norsk Økonomisk Tidsskrift oppstod i januar 1988 som en videreføring av Statsøkonomisk Tidsskrift. Statsøkonomisk Tidsskrift utkom første gang i 1887, og det sammenslåtte tidsskriftet vil dermed gå inn sin 125. årgang.

For omtale, les her: Norsk Okonomisk Tidsskrift + Samfunnsokonomen

NØT 2010

Eriksen & Sæther: Hvor ble det av entrepenøren i norsk samfunnsøkonomi? Eriksen & Saether 2010

NØT 2009

Hole: Om rettferdighet, ansvar og kompensasjon. Hole nr 1 2009

Borgersen & Hungnes: Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkeder. Borgersen & Hungnes 1 2009

NØT 2008

Dagsvik, Kornstad, Jia & Thoresen: Tilbudsvirkninger ved skattereformer: virkninger av utvalgte skattereformer simulert ved modellen LOTTE-arbeid. Dagsvik et al 2008

Bech, Hansen, Lauridsen & Sørensen: Udbudspåvirkning af forbruget i almen lægepragsis. Bech et al 2008

Næs, Skjeltorp & Ødegaard: Hvilke faktorer driver kursutviklingen på Oslo Børs?  Naes et al 2008

Januleviciute, Straume & Vårdal: Effekten av en nasjons valutavalg på utenrikshandelen. Januleviciute et al 2008

NØT 2007

Hagen: Langsiktig bistand og økonomisk utvikling. Hagen nr 1 2007

Carlsen, Johansen & Kaspersen: Flytting mellom norske regioner: Betydningen av regionale arbeidsmarkeder og konjunktursituasjonen. Carlsen et al nr 1 2007

Grünfeld & Jakobsen: Private Equity: Kompetens kapital med samfunnsøkonomiske gevinster? Grunfeld & Jakobsen nr 1 2007

Ørebech: Er hjemfallsfritak statsstøtte etter EØS-avtalen? En rettsøkonomisk analyse av NOU 2004:26 – Hjemfall Orebech nr 2 2007

Røgeberg: Svake mennesker – Om atferdsøkonomi, regulering og usunt konsum. Rogeberg nr 2 2007

NØT 2006

Utgave 1

 Carlsen_06 Halvorsen_ 06 Sunnevag_06

Utgave 2

Davidsen Hagen og Sannarnes Sveen

NØT2005

Utgave 1

1.Amundsen og Nese 2.Rxisland og Sveen 3.Langxrgen NyRoislandOgSveen

Utgave 2

Aanestad_05 Borgersen_05 Mork_05

NØT2004

Utgave 1

John Dagsvik Kjetil Bjorvatn Pål Schøne

Utgave 2

A. W. Cappelen Bjørn-Ivar Davidsen Q. Farooq Akram

 

NØT2003

Utgave 1

NØT nr. 1-2003

Utgave 2

NØT 2-2003

NØT2002

Utgave 1

NØT 1-02 001-026 NØT 1-02 027-046 NØT 1-02 047-068 NØT 1-02 069-098 NØT 099-101

Utgave 2

NØT nr. 2-02

NØT 2001

Utgave 1

01. Osland s. 1-22 Forfattere Resyme 59-62 Froyn%2FMundaca 41-58 HŒkonsen s. 23-40

Utgave 2

A.J. Isachsen s107-124 A.L.Brettev-JŠnsen s 77-106 Forfattere Resyme 149-154 Gunnar Bårdsen s125-148 Maria Sandsmark s 63-76 NØT

 

NØT 2000

Utgave 1

nøt_200001

Utgave 2

AndreasSkonhoft JonStrand KaiLeitemo OivindANilsen

Utgave 3

nøt_200003_spesialnummer

NØT 1999

Utgave 1

NØT 1-02 001-026

NØT 1998

Utgave 1

nøt_199801

Utgave 2

nøt_199802

NØT 1997

Utgave 1

nøt_199701

Utgave 2

nøt_199702

NØT 1996

Utgave 1

nøt_199601

Utgave 2

nøt_199602

Utgave 3

nøt_199603

Utgave 4

nøt_199604

NØT 1995

Utgave 1

nøt_199501

Utgave 2

nøt_199502

Utgave 3

nøt_199503

Utgave 4

nøt_199504

NØT1994

Utgave 1

nøt_199401

Utgave 2

nøt_199402

Utgave 3

nøt_199403

Utgave 4

nøt_199404

NØT 1993

Utgave 1

nøt_199301

Utgave 2

nøt_199302

Utgave 3

nøt_199303

Utgave 4

nøt_199304

NØT 1992

Utgave 1

nøt_199201

Utgave 2

nøt_199202

Utgave 3

nøt_199203

Utgave 4

nøt_199204

NØT1991

Utgave 1

nøt_199101

Utgave 2

nøt_199102

Utgave 3

nøt_199103

Utgave 4

nøt_199104

NØT1990

Utgave 1

nøt_199001

Utgave 2

nøt_199002

Utgave 3

nøt_199003

Utgave 4

nøt_199004

NØT1989

Utgave 4

nøt_198904

 

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: