Artikkelprisen

Samfunnsøkonomenes forening deler hvert år ut en pris for den beste artikkelen i tidsskriftene Samfunnsøkonomen. Prisen deles ut ved Forskermøtet, som arrangeres i januar det påfølgende året, etter vurdering av artikkelpriskomitéen.

Artikkelpriskomitéen

Erling Steigum, BI

Siri Pettersen Strandenes, NHH

Lars Erik Borge, NTNU

 

Artikkelprisen 2018

Prisen for beste artikkel i Samfunnsokonomen for 2018 ble tildelt Marte Hauane og Kjell Arne Brekke «Kan økonomiske bekymringer påvirke kognitiv ytelse?» som ble publisert i Samfunnsøkonomen nr 1 2018.

Les artiklene som har fått artikkelprisen de siste årene ved å klikke på lenkene nedenfor.

Artikkelprisen 2018

Artikkelprisen 2017

Artikkelprisen 2016

Artikkelprisen 2015

Artikkelprisen 2014

Artikkelprisen 2013

Artikkelprisen 2012

Artikkelprisen 2011

Artikkelprisen 2010

Artikkelprisen 2009

Artikkelprisen 2008

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: