Annonsering

Samfunnsøkonomen har et opplag på 2.780. Alle medlemmer av Samfunnsøkonomene mottar bladet i tillegg til andre abonnenter som inkluderer bedrifter, offentlige etater og privatpersoner.

Samfunnsøkonomen publiseres seks ganger i året.

MEDIAPLAN 2018
  Manus Publiseringdato Annonsefrist
1 31. jan. 23.feb 13.feb
2 23. mar. 23.apr 11.apr
3 28. mai. 20.jun 11.jun
4 29. aug. 21.sep 11.sep
5 24. okt. 16.nov 06.nov
6 26. nov. 19.des 07.des
Abonnentene i Norge må beregne 1-3 dager ekstra til postgang

ANNONSEPRISER*

Format                       Pris

1/1 side                        kr. 6690,-

3/4 side                        kr. 6040,-

1/2 side                         kr. 5390,-

 

Annonsemateriell skal være levert ferdig formgitt innen annonsefrist. Ta kontakt i god tid før frist ved behov for formgivingsassistanse så skal vi forsøke være behjelpelige (kr. 990,-).

Ta kontakt for spørsmål! tidsskrift@samfunnsokonomene.no

For et tillegg på kr. 2.000,- kan stillingsannonser i tillegg legges ut på våre hjemmesider. Se vilkår under i avsnitt om stillingsannonser på samfunnsokonomene.no.

*Oppgitte priser kan endre seg i løpet av 2018.

 Annonseformat i Samfunnsøkonomen

Stillingsannonser på samfunnsokonomene.no

Ved innrykk av stillingsannonse i Samfunnsøkonomen kan man for et tillegg på kr. 2.000,- få annonsen lagt ut på samfunnsokonomene.no. Dette inkluderer innlegg under «Ledige stillinger», logo (gif) på høyre side av forsiden med lenke til ønsket ekstern side og reklamering via vår Facebookside. Annonsen kan enten lastes opp i pdf, eller løpende (uformatert) tekst kan legges inn med hyperlenke.

Ved ønske om å kun annonsere på nett er prisen kr. 5.390,-.

Annonsen blir liggende til søknadsfrist er utløpt og kan ligge inntil én måned.

Mva tilkommer på alle oppgitte priser

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: