Annonsering

Samfunnsøkonomen har et opplag på 2.880. Alle medlemmer av Samfunnsøkonomene mottar bladet i tillegg til andre abonnenter som inkluderer bedrifter, offentlige etater og privatpersoner.

Samfunnsøkonomen publiseres seks ganger i året.

MEDIAPLAN 2020
Manus Publiseringdato Annonsefrist
1 3. feb. 21. feb. 11. feb.
2 25. mar. 23. apr. 3. apr.
3 25. mai. 16. jun. 4. jun.
4 27. aug. 17. sep. 7. sep.
5 28. okt. 18. nov. 6. nov.
6 27. nov. 18. des. 4. des.
Abonnentene i Norge må beregne 1-3 dager ekstra til postgang


Format                       Pris
ANNONSEPRISER*

1/1 side                        kr. 6690,-

3/4 side                        kr. 6040,-

1/2 side                         kr. 5390,-

 

Annonsemateriell skal være levert ferdig formgitt innen annonsefrist. Ta kontakt i god tid før frist ved behov for formgivingsassistanse så skal vi forsøke være behjelpelige (kr. 990,-). Vi legger annonsen ut gratis på nettsiden og på facebooksiden vår ved annonsering i tidsskriftet.

Ta kontakt for spørsmål! tidsskrift@samfunnsokonomene.no

*Oppgitte priser kan endre seg i løpet av 2020.

 Annonseformat i Samfunnsøkonomen

Stillingsannonser på samfunnsokonomene.no og facebook

Annonsen blir lagt ut under «Ledige stillinger», logo (gif) på høyre side av forsiden med lenke til ønsket ekstern side og reklamering via vår Facebookside. Annonsen kan enten lastes opp i pdf, eller løpende (uformatert) tekst kan legges inn med hyperlenke.

Ved ønske om å kun annonsere på nett er prisen kr. 990,- for annonsering både på hjemmesiden til Samfunnsøkonomene og facebooksiden.

Annonsen på nettsiden blir liggende til søknadsfrist er utløpt og kan ligge inntil én måned.

Mva tilkommer på alle oppgitte priser.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: