Abonnement / Bestilling

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift som formidler økonomisk forskning og oppdatering på hva som beveger seg innenfor det samfunnsvitenskaplige  feltet i Norge.

Som medlem av foreningen inngår abonnement på Samfunnsøkonomen i kontigenten. Man kan også abonnere på Samfunnsøkonomen direkte.

Per 1/1-2019 er abonnementsprisen kr 1100. Tidsskriftet faktureres per kalenderår.

Oppsigelse av abonnement må være sekretariatet i hende innen 31/12 for oppsigelse av påfølgende år.

Per 1/1-2019 koster enkeltnummer kr 195,-.

Ønsker du å bestille enkeltnummer eller  å abonnere på Samfunnsøkonomen kan du sende e-post til: post@samfunnsokonomene.no

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: