Akademikerne stat: Må ha høyere lønnsvekst i staten enn i privat sektor

april 12, 2012

Torsdag 12. april overleverte Akademikerne sitt første krav til vårens hovedoppgjør.

Rikke Ringsrød, leder Akademikerne Stat

 

– Staten har store problemer med å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning. Det skyldes at statsansatte akademikere tjener ca. 200.000 kroner mindre i året enn sine privatansatte kolleger. Målet med dette lønnsoppgjøret er å redusere denne forskjellen og å endre måten vi forhandler lønn på, sier Rikke Ringsrød, forhandlingsleder i Akademikerne stat.

Da lønnsoppgjøret i statlig sektor startet i dag, understreket Akademikerne at store rekrutteringsproblemer og høy turnover fører til at det offentlige tjenestetilbudet blir dårligere. Det er de svakeste i samfunnet som taper mest på denne politikken og det truer regjeringens visjon om at vi skal ha verdens beste offentlige sektor.

– Våre medlemmer i staten tjener i gjennomsnitt ca. 200.000 kroner mindre enn i privat sektor og denne forskjellen er økende. Bare siden årtusenskiftet har lønnsveksten for akademikere i industrien vært fem prosentpoeng høyere enn i staten. Her har vi hovedforklaringen på hvorfor staten sliter med å rekruttere og beholde toppkompetent arbeidskraft, sier Ringsrød.

Akademikerne krever systemendringer
Akademikerne fremmer krav om store endringer i det statlige forhandlingssystemet. Hensikten er å flytte lønnsforhandlingene fra et kontor i regjeringskvartalet og ut til den enkelte statlige virksomhet som vet hvor skoen trykker. Dette er viktig for å modernisere lønns- og personalpolitikken i staten, og for å kunne rekruttere og beholde arbeidskraft. Kollektive lokale forhandlinger vil også gi en mer effektiv bruk av offentlige midler.

Kravene vil bli utdypet og konkretisert gjennom forhandlingene som skal sluttføres innen 1. mai.

Last ned krav og les mer på Akademikernes nettside

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: