Akademikerne kommune: Krever høyere lønnsvekst enn i privat sektor

mars 29, 2012

– Kommunesektoren har store problemer med å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning. Det skyldes at kommunalt ansatte akademikere tjener ca. 200.000 kroner mindre i året enn sine privatansatte kolleger. Målet med dette lønnsoppgjøret er å redusere denne forskjellen, sier Ole Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune.

Ole Jakob Knudsen, leder Akademikerne Kommune

Da lønnsoppgjøret i kommunal sektor startet i dag, understreket Akademikerne at store rekrutteringsproblemer og høy turnover fører til at det kommunale tjenestetilbudet blir dårligere. Det er de svakeste i samfunnet som taper mest på denne politikken og det truer regjeringens visjon om at vi skal ha «verdens beste offentlige sektor».

– Kun fem prosent av de kommunalt ansatte har høyere utdanning på masternivå mot 40 prosent i staten. Våre medlemsundersøkelser viser også at kommunene er den minst attraktive sektoren for akademikere å jobbe i. Det er ikke rart, når lønnsforskjellene er så store som 200.000 kroner. Derfor må våre medlemmer i KS ha en høyere lønnsvekst enn i privat sektor i år, sier Knudsen.

Akademikerne vil ta hensyn til utfordringene i internasjonal økonomi i årets lønnsoppgjør, men vi må også ta hensyn til de mange kommunale virksomhetene som ikke klarer å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Kravene vil bli utdypet og konkretisert gjennom forhandlingene som skal sluttføres innen 1. mai

 

Last ned krav og les mer på Akademikernes nettside.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: