Studentmedlemskap

 

 

Studerer du samfunnsøkonomi?
Samfunnsøkonomene er i så fall interesseorganisasjonen for deg! Vi kan bistå deg gjennom studietiden og hele din karriere! 


Studentgrupper

Vi har aktive studentgrupper / studentrepresentanter på:

Universitetet i Bergen, e-post: uib@samfunnsokonomene.no

Universitetet i Oslo, e-post: uio@samfunnsokonomene.no

Universitetet i Tromsø, e-post: uit@samfunnsokonomene.no

NTNU, e-post: ntnu@samfunnsokonomene.no

NMBU, e-post: nmbu@samfunnsokonomene.no

NHH, e-post: nhh@samfunnsokonomene.no

Vi har også studentmedlemmer ved blant annet BI Oslo, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Cambridge University.

Ønsker du å starte en studentgruppe eller har du ideer til aktiviteter på ditt studiested? Kontakt post@samfunnsokonomene.no.

 

Gode faglige tilbud
Foreningen holder høy aktivitet som arrangør av kurs og konferanser. Gjennom semesteret arrangeres det frokostseminarer som er gratis for alle medlemmer. Høstkonferansen, Forskermøtet og Valutaseminaret er de mest profilerte konferanser og har godt oppmøte og interessante program. Studentmedlemmer får medlemspris på disse konferansene.

Kandidattreffet
Samfunnsøkonomene arrangerer en årlig møteplass for studentmedlemmer (tredje, fjerde og femte år) og potensielle arbeidsgivere. Kandidattreffet er en god forberedelse til arbeidslivet. Det er et heldags-arrangement og omfatter faglige foredrag, caseløsning, speedintervjuer, m.m. Flere studenter har blitt tilbudt jobb som følge av møte/speedintervju på kandidattreffet.

Samfunnsøkonomen – faglig tidsskrift for samfunnsøkonomenes medlemmer
Studentmedlemmer får tilsendt tidsskriftet vårt gratis, og har mulighet til å bidra via vår studentspalte (se retningslinjer).

Samlende forum
Som medlem får du tilgang til landets største nettverk av samfunnsøkonomstudenter og samfunnsøkonomer sysselsatt innenfor et bredt spekter av bransjer og næringer. Her kan du bli inspirert til videre innsats på studiene og få nyttige tips til hvilken stilling og bransje du kan satse på.

Gjennomlesing av CV
Vi tilbyr gjennomlesing av CV, uavhengig om du skal søke sommerjobb eller fast jobb.
Sekretariatet gir deg tips og råd før du undertegner arbeidskontrakten.

Lurer du på hva som er riktig lønn for deg?
Samfunnsøkonomenes årlige lønnsstatistikk er et nyttig verktøy når du skal i lønnsforhandlinger med arbeidsgiver. I offentlig sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger på arbeidsstedet. Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

Vil du spare penger?
 

Samfunnsøkonomenes medlemmer kan nyte godt av foreningens gunstige bank- og forsikringsavtaler med Danske Bank og Storebrand. Du kan spare inn hele medlemskontingenten ved å benytte deg av disse tilbudene.

Danske Bank: http://www.danskebank.no/nb-no/Privat/Pages/Privat.aspx
Samfunnsøkonomforsikringen: https://medlemsforsikringer.soderbergpartners.no/samfunnsokonomene/

 

Lik oss gjerne på Facebook for raske oppdateringer og nyheter!

MELD DEG INN HER! Studentmedlemskap koster bare 300 kr i året!

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: