Medlemsfordeler

Ordinære medlemmer og studentmedlemmer

Som ordinært medlem og studentmedlem av Samfunnsøkonomene får du:

* Samfunnsøkonomene tar del i en samarbeidsavtale med våre nordiske søsterforbund. Ved arbeidsopphold i Danmark, Finland eller Sverige  får du tilgang til en rekke medlemstilbud gjennom de nordiske foreningene. Avtaleparter er: Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF), Jusek i Sverige, Finlands juristforbund, Statsviternes forbund i Finland (SVAL), Norges Juristforbund, samt Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene i Norge. Gjestemedlemskapet gjelder for 1 år. Kontakt sekretariatet for ytterligere informasjon.

Reserverte medlemmer

Er du reservert medlem har du tilgang til medlemsfordeler knyttet til profesjonen, dvs. deltakelse på kurs/konferanser med rabattert pris, gratis deltakelse på frokostmøter og tidsskriftet Samfunnsøkonomen. Reserverte medlemmer har altså ikke tilgang til lønnsstatistikk, rådgivning, bank/forsikringstjenester eller nordisk gjestemedlemsskap.

Pensjonister

Ditt pensjonistmedlemsskap følger av den typen medlemskap du hadde da du var yrkesaktiv. Dette medfører bl.a. at tidligere ordinære medlemmer har tilgang til våre bank- og forsikringstjenester, mens tidligere reserverte medlemmer ikke har det.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: