Kontingentsatser 2019

Kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Følgende kontingentsatser for kalenderåret 2018 ble vedtatt av generalforsamlingen i juni 2018:

 • Ordinære medlemmer – 3912 kroner (326 pr. mnd)
 • 1. år i arbeid, ordinære – 1956 kroner (163 pr. mnd)
 • 2. år i arbeid, ordinære – 1956 kroner (163 pr. måned)
 • Ektefelle, ordinære – 2844 kroner (237 pr. mnd)
 • Reserverte medlemmer – 1860 kroner
 • 1. år i arbeid, reserverte – 990 kroner
 • Ektefelle, reserverte – 890 kroner
 • Studentmedlemmer 300 kroner
 • Pensjonistmedlemmer 890 kroner

 

Redusert kontingent

Det gis rabatt på kontingent for ektefeller/registrerte samboere, se oversikt over.

Ordinært medlem kan bli fritatt for kontingent etter søknad ved arbeidsledighet, militær/sivil førstegangstjeneste, ulønnet permisjon og andre tilfeller av vesentlig inntektsreduksjon. Medlemmer i 60 prosent stilling eller mindre innvilges halv kontingent for ett år ad gangen etter søknad. Medlemmer er selv ansvarlig for å oppdatere foreningen vedr. endringer som kan ha betydning for medlemskapet.

Ulike rabattordninger kan ikke kombineres.

Betaling av kontingent

Kontingenten betales enten månedlig via lønnstrekk (dersom arbeidsgiver tilbyr en slik ordning), eller ved faktura to ganger pr år (en gang pr år for studenter). Du kan også betale med eFaktura.

Skattefradrag for fagforeningskontingent

For inntektsåret 2016 var inntil 3850 kroner i fagforeningskontingent fradragsberettiget. NB: Dette gjelder kun ordinære medlemmer.

Dersom vi har registrert ditt personnummer, får skatteetaten automatisk melding om hvor mye du har innbetalt  i løpet av året. Dersom din fagforeningskontingent ikke tas med i ligningen automatisk, kan du kontakte sekretariatet vedr. personnummer.

 

Kontakt gjerne sekretariatet om du har spørsmål.

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: