Karriere

Som et prøveprosjekt, har Samfunnsøkonomene inngått avtale med Karrierehuset om karriererådgiving. For medlemmer i Samfunnsøkonomene er karriererådgiving inkludert i kontingenten.

Karriererådgivingen inneholder en times rådgivning med sertifisert karriererådgiver og bistand til å utforme CV og søknad. Dersom det er behov for bistand utover dette, kan du kjøpe rådgivning til en redusert pris på 1 200 kr pr. time.

Foreløpig er det begrenset med antall plasser, og vi kan derfor ikke garantere plass til alle. Ta kontakt med Samfunnsøkonomenes sekretariat på post@samfunnsokonomene.no dersom du har noen spørsmål.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: