Bank og forsikring

Medlemmer i Samfunnsøkonomene har tilgang til meget gunstige tilbud på bank- og forsikringsprodukter (gjelder ikke reserverte medlemmer).

Nå får våre medlemmer nye og bedre tilbud på bank- og forsikringstjenester med hhv. Danske Bank og Samfunnsøkonomforsikringen. Vår avtale med DNB opphørte 31. desember 2014.

Fra 1. oktober 2019 overtok Storebrand ansvaret for forsikringskontoret. Samfunnsøkonomene har forsikringsavtale med Storebrand gjennom Akademikerne pluss. Dette sikrer våre medlemmer blant de beste betingelsene på markedet.

For mer informasjon og/eller for å flytte dine bank- og forsikringsavtaler, benytt våre portaler:

Storebrand forsikring

FAQ Samfunnsøkonomforsikringen 

Ta kontakt med Storebrand for tilbud og hjelp til flytting av forsikringer. Priser, informasjon og mulighet for å tegne forsikringer finner du på forsikringsportalen.

Danske Bank

FAQ Bankavtale

Rentebetingelsene for ulike lån kan du lese mer om på Samfunnsøkonomenes bankportal.
Danske Bank vil hjelpe deg med flytte lån og konti fra din nåværende bank, og vil på din forespørsel og fullmakt ta seg av oppsigelsen i din nåværende bank. Danske Bank avstår fra overføringsgebyrer og vil dekke de offentlige gebyrene ved flytting av lån.

Eiendomsmegler

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: