Utgivelser av Samfunnsøkonomene

Du kan begrense utvalget til høyre

Samfunnsøkonomen nr 1 2011Tilbake til artikkeloversikt

TAKK FRA REDAKSJONEN

For at publikasjonene skal holde faglig mål er vi helt avhengig av kvalitetssikring fra våre fagfeller. I løpet av 2010 har en rekke fagpersoner bidratt til å vurdere innsendte arbeider. Redaksjonen takker følgende personer for innsatsen som er lagt ned for Norsk Økonomisk Tidsskrift og Samfunnsøkonomen i 2010:

Jan Erik Askildsen

Bjørn Basberg

Kjetil Bjorvatn

Kjell Arne Brekke

Christian Brinch

Torstein Bye

Gunnar Eskeland

Lasse Fridstrøm

Finn Førsund

Tommy Gabrielsen

Ole Gjølberg

Gorm Grønnevet

Kåre Petter Hagen

Bente Halvorsen

Lars Håkonsen

Arne Jon Isaschen

Bjørn Olav Johansen

Per Richard Johansen

Eirik Kristiansen

Einar Lie

Kjell Erik Lommerud

Hilde Lurås

Liv Osland

Karl Pedersen

Ingeborg Solli

Frode Steen

Arild Sæther

Erik Sørensen

Lars Sørgaard

Erling Vårdal

Foto: Hallvard Lyssand