Arbeid og utdanning

Samfunnsøkonomer er attraktive arbeidstagere i både privat næringsliv og i det offentlige.Som samfunnsøkonom kan man jobbe som finansrådgiver, makroanalytiker, forsker, sjeføkonom, valutahandler, økonomisk journalist med mer.

Samfunnsøkonomi handler i stor grad om ressursfordeling. Bruk av modeller og analyser belyser  økonomiske sammenhenger og forsøker å besvare spørsmål vedrørende hvordan ressurser anvendes i dag, og hvordan de bør anvendes.

I foreningens lover står det: 

«Kandidater med mastergrad eller høyere eksamen fra Norge eller utlandet kan opptas som medlemmer. Graden bør inneholde et rimelig antall emner i samfunnsøkonomi eller samfunnsøkonomiskrelaterte områder.»

Eksempler på aktuelle mastergradstitler:

Master i samfunnsøkonomi, Master i politisk økonomi, Master i finansiell økonomi, Master i helseledelse og økonomi, Master in Economics, Master of Economic Theory and Econometrics, Master of Philosphy in Environmental and Developmental Economics, Master in development and natural resource economics.

Her følger noen eksempler på samfunnsøkonomiske tema:

grunnleggende økonomisk teori, oljeøkonomi, konkurransepolitikk, næringsstruktur, finansielle markeder, miljø- og ressursøkonomi, utviklingsøkonomi, internasjonal handel og globalisering, spillteori, makroøkonomi, økonomiske systemer, økonomisk vekst og utvikling, arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi, internasjonal økonomi, økonometri, mikroøkonomi, helseøkonomi.

     
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: