Sektor og tariff

Samfunnsøkonomene ivaretar medlemmenes interesser i ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold gjennom ordnede avtaleforhold i offentlig og privat sektor. Dette skjer i nært samarbeid med foreningens tillitsvalgte.

Med offentlig sektor menes virksomheter i statlig, kommunal og fylkeskommunal sektor. I tillegg omfattes helseforetakene, virksomheter tilknyttet Spekter og enkelte virksomheter tilknyttet Virke og KA (Kirkens Arbeidsgiverforening).

Samfunnsøkonomene er part i både hovedavtaler og hovedtariffavtaler i offentlig sektor, samt enkelte steder i privat sektor. Forhandlingene i disse sektorene foregår ved sentrale og lokale forhandlinger. I lokale forhandlinger er det lokale tillitsvalgte som representerer Samfunnsøkonomenes medlemmer.

Nedenfor finner du mer informasjon om den enkelte sektor:

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: