Råd og bistand

Samfunnsøkonomene hjelper deg dersom du har spørsmål om lønn, arbeidstid, omorganisering, eller annet som berører ditt arbeidsforhold. Vi ivaretar medlemmenes  interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold gjennom ordnede avtaleforhold. Rådgivning knyttet til dette får du gratis som medlem av Samfunnsøkonomene.

 

Samfunnsøkonomene har bl.a. følgende medlemstilbud til deg:

 • Du får råd av rådgivere med solid og bred bransjekunnskap både på det individuelle og kollektive arbeidsrettsområdet.
 • Skal du signere kontrakt med ny arbeidsgiver eller forhandle kontrakt? Vi bistår gjerne med råd.
 • Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk er et nyttig verktøy når du skal forhandle lønn. Vi bidrar også gjerne med tips innen jobbsøking og forhandlingsteknikk.
 • Har du spørsmål om ditt ansettelsesforhold, arbeidsavtale og arbeidstidsbestemmelser? Dine rettigheter knyttet til arbeidstid, permisjon og ferie? Konflikter og uenighet på arbeidsplassen? Vi gir deg råd og bistår deg i dialogen med arbeidsgiver om du ønsker det.
 • I offentlig sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger lokalt på ditt arbeidssted. Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

Vår kompetanse

 • Unik kunnskap om samfunnsøkonomenes arbeidsmarked
 • Lang erfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Solid forhandlingskompetanse

Noen tilbakemeldinger fra medlemmer

 • Tusen takk for all god hjelp og bistand i denne vanskelige situasjonen.
 • Takk for din dyktige innsats før og i møtet… Takk igjen for ditt bidrag til at dette nå ser ut til å løse seg i minnelighet.
 • Jeg vil takke for hjelpen jeg har fått gjennom denne prosessen. Den har vært av stor betydning for meg.
 • Du har vært en utrolig god støtte for meg.
 • Takk for samarbeid, oppfølging og hjelp du har bistått meg med i år! Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk til en sluttavtale med arbeidsgiver. 
 • Takk for all hjelp og støtte du har gitt meg i denne prosessen. Veldig takknemlig!

 

Er du tillitsvalgt?
Du finner mer informasjon her.

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: