Råd og bistand

Samfunnsøkonomene hjelper deg dersom du har spørsmål om lønn, arbeidstid, omorganisering, eller annet som berører ditt arbeidsforhold. Vi ivaretar medlemmenes  interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold gjennom ordnede avtaleforhold. Rådgivning knyttet til dette får du gratis som medlem av Samfunnsøkonomene.

 

Samfunnsøkonomene har bl.a. følgende medlemstilbud til deg:

 • Du får råd av rådgivere med solid og bred bransjekunnskap både på det individuelle og kollektive arbeidsrettsområdet.
 • Gratis juridisk rådgivning fra erfarne jurister.
 • Skal du signere kontrakt med ny arbeidsgiver eller forhandle kontrakt? Vi bistår gjerne med råd.
 • Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk er et nyttig verktøy når du skal forhandle lønn. Vi bidrar også gjerne med tips innen jobbsøking og forhandlingsteknikk.
 • Har du spørsmål om ditt ansettelsesforhold, arbeidsavtale og arbeidstidsbestemmelser? Dine rettigheter knyttet til arbeidstid, permisjon og ferie? Konflikter og uenighet på arbeidsplassen? Vi gir deg råd og bistår deg i dialogen med arbeidsgiver om du ønsker det.
 • I offentlig sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger lokalt på ditt arbeidssted. Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

Vår kompetanse

 • Unik kunnskap om samfunnsøkonomenes arbeidsmarked
 • Lang erfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Solid forhandlingskompetanse

Ta kontakt med oss på post@samfunnsokonomene.no eller på telefon 90 86 75 20.

Er du tillitsvalgt?
Du finner mer informasjon her.

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: