Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikken og lønnsrådgivning er viktige medlemsfordeler for deg som samfunnsøkonom. Da får du et godt grunnlag for lokale lønnsforhandlinger på individuelt grunnlag.

Vår måledato er 1. mars hvert år. Lønnsstatistikken er klar i løpet av mai og de viktigste tallene sendes alle ordinære medlemmer pr. epost. Individuell lønnsrådgivning får du ved å kontakte sekretariatet. Vi hjelper deg gjerne!

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: