Lokale forhandlinger

Lønnsforhandlinger
I fagforeningspolitisk program fastslår Samfunnsøkonomene at hoveddelen av lønnsdannelsen skal skje lokalt og at alle medlemmer skal sikres lønnsvekst. Kompetanse og innsats skal være utslagsgivende ved forhandlinger om lønn. Utdanning må reflekteres i lønnsfastsettelsen.

Sentrale lønnsforhandlinger
Samfunnsøkonomene deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tariffutvalg (stat, kommune, helse), i SAN – Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter og et samarbeid med andre foreninger i forhandlinger med Virke/HUK.

Lokale lønnsforhandlinger
Samfunnsøkonomene  har utarbeidet verktøy til bruk for våre lokale tillitsvalgte. Er det ingen lokale tillitsvalgte eller Akademikertillitsvalgte på ditt arbeidssted, kontakt sekretariatet for forhandlingsbistand. Vi hjelper deg gjerne.

 

Kravskjema

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: