Statens jernbanetilsyn søker økonomisk rådgiver. Søknadsfrist 31. oktober!

oktober 10, 2019

Statens jernbanetilsyn søker økonomisk rådgiver til nyopprettet stilling.

Avdelingen for markedsovervåking har ansvar for tilsyn med at aktørene i markedet etterlever de sektorspesifikke reglene om konkurranse og markedsadgang. Avdelingen behandler også klager fra aktører som mener seg forskjellsbehandlet. Formålet med markedsovervåkingen er å arbeide for et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår. Rammevilkårene i jernbanesektoren er i stadig endring som følge av utviklingen i EU mot et felles europeisk jernbanemarked. Det er en sentral oppgave for avdelingen å arbeide med implementering av regelverk som følge av den fjerde jernbanepakke og jernbanereformen (markedsåpning). Vi vil også ha en aktiv rolle for å følge med på pågående konkurranseutsetting av jernbanetransporten.  Avdelingen samarbeider tett med tilsvarende markedsovervåkingsorgan i EU og deltar aktivt i EU-fora i regi av EU-kommisjonen.

For mer informasjon om stillingen trykk her.

Søknadsfrist: 31. oktober 2019

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: