SINTEF Byggforsk søker Forsker/seniorforsker samfunnsøkonomi

april 11, 2019

SINTEF Byggforsk er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

Som del av vårt forskerteam vil du få  mulighet til å jobbe med problemstillinger innenfor et bredt spekter av samfunnsområder, sektorer og faglige tilnærminger. Sammen med oss skal du styrke og utvikle våre satsingsområder innenfor:

  • Regionaløkonomi – demografi, arbeidsmarked og boligmarked
  • Samfunnsøkonomisk analyse
  • Økonometri
  • Økonomisk modellering
  • Effektevaluering

For mer informasjon om stillingen trykk her.

Søknadsfrist: 30.04.19

Arbeidssted: Trondheim

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: