Samfunnsøkonom med interesse for analyse av NAVs ytelser og tjenester

november 6, 2019

Er du samfunnsøkonom og flink med tall og analyser? Har du en interesse for områdene NAV forvalter? Vi har ledig en fast stilling i Utredningsseksjonen som er plassert i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Seksjonen har ansvar for å analysere tilstanden på arbeidsmarkedet og utviklingen innen de velferdsordningene og politikkområdene NAV forvalter. Datagrunnlaget for våre analyser er i hovedsak hentet fra NAVs egne registre, som er en gullgruve for analyse. Vi anvender et bredt spekter av data og analysemetoder i seksjonen. Problemstillingene våre springer ut av kunnskapsbehov identifisert av Arbeids- og sosialdepartementet, andre departementer, andre avdelinger i egen organisasjon og egne og andres studier.

Vi er et trivelig fagmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger som har som ambisjon å levere interessante, relevante og faglig solide analyser. Vi jobber innenfor et fagfelt med stor politisk oppmerksomhet og får jobbe med spennende og engasjerende problemstillinger. Oppgaver løser vi både individuelt og i samarbeid. Analysene våre presenteres blant annet i fagtidsskriftet Arbeid og velferd som vi har redaksjonsansvar for og gir ut fire ganger i året.

For mer informasjon gå inn her

Søknadsfrist: 14.11.19

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: