Ledig stilling for samfunnsøkonom med interesse for makroøkonomi

august 8, 2019

Søknadsfrist 18. august.
NAV søker samfunnsøkonom

Samfunnsøkonom med interesse for makroøkonomi (19/3341)

Arbeidsgiver NAV
Stillingstittel
Samfunnsøkonom med interesse for makroøkonomi (19/3341)
Sted
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV
Frist
18.08.2019
Varighet
Engasjement
Bli kjent med NAV
Er du en samfunnsøkonom med interesse for makroøkonomi? Vi har ledig 2-årig engasjement i Utredningsseksjonen. Seksjonen er plassert i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Seksjonen har ansvar for å analysere tilstanden på arbeidsmarkedet og utviklingen innenfor de velferdsordningene og politikkområdene NAV forvalter. Datagrunnlaget for våre analyser er i hovedsak hentet fra NAVs egne registre, som er en gullgruve for analyse. Vi anvender et bredt spekter av data og analysemetoder, for eksempel ulike økonometriske metoder, survey, intervjuundersøkelser og dokumentstudier.

Den utlyste stillingen ligger til seksjonens arbeidsmarkedsgruppe. Vi jobber innenfor et fagfelt med stor politisk oppmerksomhet og får jobbe med spennende og engasjerende problemstillinger. Analysene våre presenteres blant annet i fagtidsskriftet Arbeid og velferd som vi har redaksjonsansvar for og gir ut fire ganger i året. Du kan finne våre artikler og analyser på www.nav.no/analyser.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utarbeide prognoser for arbeidsmarkedet, vi bruker KVARTS-modellen
 • Analysere og presentere ledighetstall
 • Svare på spørsmål fra departement, andre offentlige instanser og pressehenvendelser
 • Drifte og videreutvikle prognosemetoder/-modeller
 • Tilrettelegge og analysere store datamengder
 • Skrive notater, artikler og rapporter, samt presentere disse

Kvalifikasjoner

 • Minimum mastergrad innenfor samfunnsøkonomi, nyutdannede kan også søke
 • Interesse og kompetanse innenfor makroøkonomi
 • Gode kunnskaper, og gjerne praktiske ferdigheter, i økonometriske metoder
 • Gode ferdigheter i bruk av Microsoft Excel og gjerne erfaring med Eviews
 • Det vil være en fordel med ferdigheter i bruk av analyseverktøy som Stata eller SAS
 • Talent for, eller gode ferdigheter, i programmering for tilrettelegging av data i analyseverktøy
 • Svært god norsk skriftlig formuleringsevne. Gjerne erfaring med å skrive fagartikler

Personlige egenskaper

 • Engasjert i fagfeltet
 • Initiativrik med tanke på å forbedre kvaliteten og effektiviteten i våre leveranser
 • Arbeider godt både alene og sammen med andre
 • Kan formidle komplekse forhold enkelt og presist, både muntlig og skriftlig
 • Stor arbeidskapasitet og jobber effektivt under knappe tidsfrister
 • Tilegner seg kunnskap raskt

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Godt arbeidsmiljø, gode muligheter for faglig utvikling og engasjerte og dyktige kolleger
 • Stilling som Rådgiver i stillingskode 1434, lønnsnivå kr. 488 000 til kr. 583 900. Høyere lønn kan vurderes for særlig kvalifiserte kandidater.
 • Sommertid, vintertid og fleksitid
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter og et godt utstyrte trimrom
 • Hytteforening med mulighet for å leie leiligheter på fjellet
 • Teatertilbud, tre husband og ett kor

Om arbeidsgiveren

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Søknad merkes
4097729186
Sektor
Offentlig
Sted
Økernveien 94,
0579 Oslo
 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: