Analyseansvarlig økonom/samfunnsøkonom

januar 25, 2019

Analyseansvarlig økonom/samfunnsøkonom

NHO Service og Handel er nest største landsforening i NHO-fellesskapet og er sentralt plassert på Majorstuen i Oslo. Etter mer enn to år med god vekst i antall medlemmer har vi nå ca. 6.000 medlemsbedrifter fordelt på 8 bransjer i service- og handelssektoren. Dette er Arbeid og Inkludering, Sikkerhet og beredskap, Helse og velferd, Bemanning, Handel, Frisør og Velvære, Renhold og FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold). Foreningen ledes av administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn. Bedriftene spenner fra store internasjonale konsern til små gründervirksomheter.

Vil du bidra til å øke kunnskapen om tjenestesektoren og varehandelen i Norge og samtidig jobbe med viktige næringspolitiske spørsmål?

Vi søker en dyktig analyseansvarlig/seniorrådgiver som ønsker å jobbe med synliggjøring av omfang, samfunnsbidrag og utvikling for de ulike bransjene i NHO Service og Handel.
Du vil ha en viktig og sentral stilling, tilknyttet vår avdeling for kommunikasjon og politikk. Her vil du ha ansvar for å oppdatere oss på forskning og analyser samt bygge og vedlikeholde kontaktnett med SSB, KS og andre relevante samarbeidspartnere. Du vil utarbeide statistikk og analyser til våre årsmeldinger og rapporter og vil samarbeide internt med avdelingen og bransjedirektører og eksternt med NHOs økonomiske analysemiljø og  NHOs Konkjunkturteam, som ledes av NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Konkurransedyktige betingelser, flat struktur og godt arbeidsmiljø.

For mer informasjon trykk her

Søknader behandles fortløpende. Fornyet søknadsfrist: 5.2.19

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: