Konferansekalender

Høstkonferansen 2018: Dato og sted kommer

Forskermøtet 2019: 7. – 8. januar, Universitetet i Tromsø, Tromsø

Valutaseminaret 2019: 30. januar, Soria Moria hotell, Oslo

Kandidattreffet 2019: 1. februar, Ullevaal Meet

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: