Konferansekalender

Høstkonferansen 2019: Dato og sted kommer

Forskermøtet 2020: 6. – 7. januar, NMBU, Ås

Valutaseminaret 2020: 28. januar, Voksenåsen hotell, Oslo

Kandidattreffet 2020: 14.februar, Ullevål Meet

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: