Kandidattreffet 2019

Kandidattreffet 2019 avholdes fredag 1. februar på Ullevaal Meet i Oslo (konferanselokalene på Ullevål stadion)

Kandidattreffet er en årlig møteplass for studentmedlemmer og potensielle arbeidsgivere. Kandidattreffet er en god forberedelse til arbeidslivet, og flere studenter har blitt tilbudt jobb som følge av kandidattreffet.

Kandidattreffet er et heldagsarrangement og omfatter bedriftspresentasjoner, caseløsning, speedintervjuer, stands m.m. Det vil bli servert lunsj.

Programmet for 2019 kan du finne lenger ned på denne siden.

Arrangementet er forbeholdt Samfunnsøkonomenes studentmedlemmer
Er du ikke medlem, men ønsker å bli det? Meld deg inn HER.

Du kan melde deg på Kandidattreffet ved å trykke på knappen nedenfor:

Koster det noe å delta?

Å delta på Kandidattreffet er gratis. Man må være medlem av Samfunnsøkonomene og ha betalt kontingenten for å kunne delta på arrangementet.

Hvem kan delta på Kandidattreffet?

Alle våre studentmedlemmer kan delta på arrangementet. Medlemskontingenten må være betalt for å kunne delta på arrangementet.

Hvorfor burde jeg delta på Kandidattreffet?

Å delta på Kandidattreffet gir deg en unik mulighet til å bli kjent med bedriftene, det vil gi deg et innblikk i hvordan en samfunnsøkonom jobber og det vil gi deg mulighet til å få testet kunnskapen din i caseløsing. I tillegg får du mulighet til å være med på speed-intervju, noe som er veldig god trening med tanke på fremtidig jobbsøkerprosess.

Hvor lenge varer arrangementet?

Arrangementet starter med innsjekk kl. 09.30-10.00. Kl. 16.00 runder vi av arrangementet på Ullevaal Meet og beveger oss nedover til Danske Bank på Aker Brygge. Der vil det bli et foredrag sammen med mat og drikke.

Må man dekke alle reisekostnader selv?

Studenter utenfor Oslo får reisestipend for å delta på Kandidattreffet. Satsene er som følger:
– Bergen og Trondheim: 500 kr
– Tromsø: 1000 kr
– Ås: 100 kr
– Øvrige studiesteder i Norge og utenlands: Inntil 1000 kr etter søknad.

Reisestipendet betales ut i etterkant av Kandidattreffet

 

Har du spørsmål? Kontakt i så fall representantene på ditt universitet:
ntnu@samfunnsokonomene.no
uib@samfunnsokonomene.no
uio@samfunnsokonomene.no
nmbu@samfunnsokonomene.no
uit@samfunnsokonomene.no

Studentmedlem på et annet universitet?
Kontakt fredrik.riise@samfunnsokonomene.no

Innmeldingsspørsmål?
Kontakt nina.risasen@samfunnsokonomene.no

Program Kandidattreffet 2019:

09:30 10:00             Registrering av studenter

10:00 11:55             Presentasjon av virksomhetene

 • Innledning – Konferansierer ønsker velkommen
 • 10:10 – 10:55
  • Oslo Economics
  • Transportøkonomisk institutt
  • Forsvarets Forskningsinstitutt
  • Accenture
  • Jernbanedirektoratet
  • Norges Bank
  • Frischsenteret
 • 10:55 – 11:05 Pause 
 • 11:05 – 11:50
  • Samfunnsøkonomisk Analyse
  • Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Thema
  • Departementene
  • Menon Economics
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Finansdepartementet

11:50 – 12:00             Pause

12:00 13:00             Case med Norges Bank (gruppe 1). Stands og speed-intervjuer (gruppe 2)

13:00 14:00             Lunsj

14:00 15:00             Case med Finansdepartementet (gruppe 2). Stands og speed-intervjuer (gruppe 1)

15:00 15:30             Stands og speed-intervjuer

15:30 – 15:45             Quiz/kahoot/ speed-intervjuer

15:45 – 16:00             Presentasjon av beste caseløsning

 

I år avsluttes Kandidattreffet med foredrag med enkel servering i Danske banks lokaler på Aker Brygge. Samlet avreise fra Ullevaal Meet kl. 16:00.

Årets virksomheter er:

 • Samfunnsøkonomisk Analyse
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Thema
 • Departementene
 • Menon Economics
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Finansdepartementet
 • Oslo Economics
 • Transportøkonomisk institutt
 • Forsvarets Forskningsinstitutt
 • Accenture
 • Jernbanedirektoratet
 • Norges Bank
 • Frischsenteret
 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: