Kandidattreffet 2019

Kandidattreffet 2019 avholdes fredag 1. februar på Ullevaal Meet i Oslo (konferanselokalene på Ullevål stadion)

Kandidattreffet er en årlig møteplass for studentmedlemmer og potensielle arbeidsgivere. Kandidattreffet er en god forberedelse til arbeidslivet, og flere studenter har blitt tilbudt jobb som følge av kandidattreffet.

Kandidattreffet er et heldagsarrangement og omfatter bedriftspresentasjoner, caseløsning, speedintervjuer, stands m.m. Det vil bli servert lunsj.

Programmet for 2019 er enda ikke klart. Nedenfor kan du se program og aktører fra Kandidattreffet 2018.

Arrangementet er forbeholdt Samfunnsøkonomenes studentmedlemmer
Er du ikke medlem, men ønsker å bli det? Meld deg inn HER.

Har du spørsmål? Kontakt i så fall representantene på ditt universitet:
ntnu@samfunnsokonomene.no
uib@samfunnsokonomene.no
uio@samfunnsokonomene.no
nmbu@samfunnsokonomene.no
uit@samfunnsokonomene.no

Studentmedlem på et annet universitet?
Kontakt fredrik.riise@samfunnsokonomene.no

Innmeldingsspørsmål?
Kontakt nina.risasen@samfunnsokonomene.no

 

Program fra Kandidattreffet 2018:

Årets virksomheter er:

 • Oslo Economics
 • Transportøkonomisk institutt
 • SSB
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Frisch-senteret
 • Menon
 • Finansdepartementet
 • Accenture
 • Thema
 • Departementene
 • Danske Bank
 • NVE

Program for Kandidattreffet 2018

09:30 10:00       Registrering av studenter

10:00 12:45        Presentasjon av virksomhetene

 • Innledning – Konferansierer ønsker velkommen
 • Oslo Economics
 • Transportøkonomisk institutt
 • SSB
 • Forsvarets forskningsinstitutt

Pause

 • Frisch-senteret
 • Menon
 • Finansdepartementet
 • Accenture

Pause

 • Thema
 • Departementene
 • NVE
 • Danske Bank

12:45 13:30                    Lunsj

13:30 14:30                    Case (gruppe 1) Stands og speedintervju (gruppe 2)

14:30 15:30                    Stands og speedintervju (gruppe 1) Case (gruppe 2)

15:30 – 15:45                    Quiz/kahoot

15:45 – 16:00                    Presentasjon av beste caseløsning

I år avsluttes Kandidattreffet med foredrag med enkel servering fra kl. 16:15 i
Danske banks lokaler på Aker Brygge. Samlet avreise fra KS Agenda kl. 16:00.


 

 

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: