Høstkonferansen 2019

Kan velferdsstaten videreføres?
Betydningen av inntekt, formue og befolkningsutvikling for vår fremtidige velferd

 

Program:

 • Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå: Vil flere barn og innvandrere gjøre det lettere å finansiere velferden fremover? 
 • Knut Røed, forsker, Frischsenteret: Hvilke tiltak kan sikre velferdsstatens bærekraft?
 • Ragnhild Schreiner, postdoktor Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo: Går sosialstønad og uføretrygd i arv
 • Elin Halvorsen, forsker, Statistisk sentralbyrå: Sparer vi nok? Variasjon i pensjonsformue og rettigheter.
 • Kristin Clemet, Civita: Bør vi redusere våre ambisjoner for velferdsstaten? Forberedt kommentar.
 • Diskusjon ledet av Hege Torp

 

Konferansested er Grand hotel i Oslo 8. oktober 2019. Programmet begynner kl. 13.00. Enkel mat blir servert.

Vi avslutter med fingermat og drikke fra kl. 17.00 frem til ca. 18.30.

 

Deltakeravgift:

 • Medlemmer: 1350,-
 • Studentmedlemmer: 500,-
 • Pensjonistmedlemmer: 1000,-
 • Ikke-medlemmer: 1950,-

Det er begrenset antall plasser, så vær rask!

 

TRYKK HER FOR PÅMELDING

Frist for påmelding er 4. oktober.

 

Vel møtt til faglig påfyll og samvær!

Vennlig hilsen programkomiteen

Eivind Bernhardsen

Kjersti-Gro Lindquist

Hege Torp

Trond Tørstad

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: