Høstkonferansen 2018

Teknologiskift, en trussel eller nøkkelen til det gode liv?

Konferansen vil sette søkelys på teknologiskift og digitaliseringens effekter i arbeidsmarked og produksjon.

  • Effekter av ny teknologi i et historisk perspektiv. Hva kan vi lære av fortidens omveltninger?
  • Hvordan sikre jobb til alle i fremtiden? Hvordan sikre at folk har noe å leve av i fremtiden?
  • Hvor mye investerer bedrifter i Norge og andre land i digitalisering? Planlegger de å redusere sysselsettingen?

 

Det foreløpige programmet inneholder foredrag av:

Simen Markussen, Seniorforsker ved Frischsenteret

Ragnar Torvik, professor ved NTNU

Ingrid Haaskjold, Rådgiver i Norges Bank

 

Detaljert program med flere foredragsholdere kommer senere.

Konferansested er Grand Hotel i Oslo. Programmet begynner kl. 13.00. Enkel mat blir servert fra 12.30. Vi avslutter med fingermat og drikke fra kl. 17.00 frem til ca. 18.30. Følg med på www.samfunnsokonomene.no for mer informasjon og sett av dagen!

 

Vel møtt til faglig påfyll og samvær!

 

Vennlig hilsen programkomiteen

Eivind Bernhardsen, Rolf Brunstad og Kjersti-Gro Lindquist

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: