Informasjon om workshop

Gjennomslag i rollen som tillitsvalgt

Strukturer endres. Kontorer flyttes. Ansatte mister eller får nye oppgaver. Lønn og arbeidsforhold er under press. Plutselige politiske vedtak kan påvirke arbeidsplassen. Som tillitsvalgt har du en nøkkelrolle –og kan utgjøre en viktig forskjell.

Hvordan sikre gjennomslag slik at du ivaretar interessene til medlemmene dine på best mulig måte?

På dette kurset får du:

  • økt kunnskap om hvordan du kan jobbe for å utøve rollen som tillitsvalgt på en effektiv måte
  • lære hvordan noen får innflytelse der andre blir avmektige tilskuere
  • videreutviklet ferdigheter som trengs i tillitsvalgtrollen
  • nyttige verktøy du umiddelbart kan bruke for å løse oppgavene som følger med vervet ditt
  • trent og utvekslet erfaringer med personer som er i samme situasjon som deg
  • lære hvordan du utformer effektive budskap og hva som kjennetegner en overbevisende fremføring

Tid: 16.-17. april 2018
Sted: Støtvig Hotel

Samfunnsøkonomene dekker alle kostnader ved kurset. Reisekostnader dekkes etter reiseregning.

Les mer om workshopen i presentasjonen av kurset: Invitasjon og agenda workshop 16. april 2018

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: