Informasjon og program omstillingskurs

 

Omstillingskurset gjennomføres for tillitsvalgte i Forsvarssektoren (Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg, Forsvarsdepartementet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt).

Akademikerne dekker fly, hotell og evt tilknytningsreiser.

Frist for påmelding er 20. desember.

 

Flytider er slik:

Oslo (OSL) Brussels (BRU) SK4743 14Mar18 08:15 14Mar18 10:15

Brussels (BRU) Oslo (OSL) SN2283 16Mar18 15:10 16Mar18 17:10

Hotell:

Marriott Hotel Grand Place

Adresse: Rue Auguste Orts 3-7, 1000 Brussel

http://www.marriott.com/hotels/travel/brudt-brussels-marriott-hotel-grand-place/

Tillitsvalgte har krav på fri for å delta på kurset jfr. Hovedavtalens regler for tjenestefri for tillitsvalgte. Program følger nedenfor:

Onsdag 14. mars:

                        Ankomst inkl. lunsj  

13:00 – 14:00          Åpning og innledning

 

14:15 – 15:15             Behovet for omstillinger

 

15:30 – 17:30           Omstillingsprosesser i et juridisk perspektiv del 1

19:00                            Middag

Torsdag 15. mars:

09:00 – 11:00              Omstillingsprosesser i et juridisk perspektiv del 2

 

11:15 – 13:00              Virkemidler ved omstilling

             13:00              Lunsj

 

14:00 – 16:00              Internasjonalisering og omstilling av arbeidslivet i Europa – muligheter og trusler

              19:00            Middag

Fredag 16. mars:

09:00 – 11:45              Omstillingsprosesser og arbeidsmiljøet

                                    Pauser ved behov

12:00 – 12:30               Avslutning

            12:30               Lunsj og avreise         

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: