Info om kurs for tillitsvalgte

Håndtering av endringsprosesser

Kurstittel:     Endringsprosesser i offentlig sektor

Målgruppe:  Kurset er primært tilpasset statlig sektor, men interesserte fra kommunal sektor og Spekter-Helse kan også delta.

Fra:                     Torsdag 8. februar 2018 kl. 10.30

Til:                       Fredag 9. februar 2018 kl. 14.00

Sted:                   Son Spa, Son https://sonspa.no/  

Påmeldingsfrist:       12. desember 2017

Offentlig sektor er i utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Det kommer stadig nye politiske krav om effektivitet og høyere avkastning. Som tillitsvalgt er det viktig å finne sin posisjon i lokale endringsprosesser. Håndtering av endringsprosesser lokalt vil stille den tillitsvalgte overfor store utfordringer.

Kurset innleder normalt med foredrag med representant fra departementet. Her blir status i endringsarbeidet gjennomgått samtidig som vi ser på viktige utviklingstendenser i offentlig forvaltning. På det generelle planet har også kurset fokus på samarbeid innenfor Akademikerforeningen når det gjelder endringsprosesser. Det er også et innlegg knyttet til hvordan endringsprosesser påvirker arbeidsmiljøet.

 Kurset gjennomgår aktuelt lov- og avtaleverk, hvilke avtalte virkemidler som kan benyttes samt hvordan medlemmenes interesser ivaretas.

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte av deltakernes foreninger.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: