Avtaler KS

Her finner du viktige avtaledokumenter for kommunal sektor (KS):

Hovedavtalen i KS:

Hovedtariffavtalene i KS:

Sentrale generelle særavtaler:

Avtaler for øvrig i KS:

Oversikt over alle særavtaler i KS

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: