Tariffutvalget

Tariffutvalget 2018/19

 •  Jan Inge Aas Eidem, Fagakademiet- leder
 • Anna Sandvig Brander, Norges Bank
 • Christine Scharff, Arbeids- og sosialdepartementet
 • Frode Lindseth, Skattedirektoratet
 • Mari E. Smith, UiO
 • Aarne Øystein Røvik, Finansdepartementet
 • Gunnar Claus, SSB

Fra foreningens lover:

§ 9 TARIFFUTVALGET

9.1 Foreningen har en fagforening som skal ivareta sine medlemmers interesser når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Fagforeningen har egne vedtekter som bestemmes av fagforeningens årsmøte. Tariffutvalget er fagforeningens styre.

9.2 Alle medlemmer med unntak av studentmedlemmer er i utgangspunkt medlemmer av fagforeningen. Medlemmer kan etter eget ønske fritas for medlemskap i fagforeningen. Medlemmer som er medlem av annen forhandlingsberettiget organisasjon kan ikke være medlem av fagforeningen.

9.3 Fagforeningen skal opprette og forvalte et sikringsfond. Fagforeningens årsmøte vedtar fondets vedtekter.

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: