Sekretariatet/kontakt

Kontakt oss:

Åpningstid: 0900-1500.
e-post: post@samfunnsokonomene.no
post – og besøksadresse: Kr. Augustsgt. 9, 0164 Oslo (Juristenes Hus)
sentralbord: 90 86 75 20.

Du finner oss også på facebook, twitter og LinkedIn.

Foreningens leder

Jan Inge Eidem, jan.inge.eidem@samfunnsokonomene.no, tlf. 99 16 54 00

Ansatte i sekretariatet

 • Generalsekretær Sigurd Løkholm, advokat
  sl@samfunnsokonomene.no – tlf: 93 23 58 88
  Daglig leder/administrasjon. Juridisk rådgivning i spørsmål vedr. arbeidsforhold. Sentrale og lokale forhandlinger.
 • Konsulent Nina Risåsen
  nr@samfunnsokonomene.no – tlf. 90 86 75 20
  Regnskap, kontingent, generelle organisasjonsoppgaver, spørsmål knyttet til medlemskap, oppdatering av medlemsregisteret.
 • Prosjektleder Marianne Rustand
  mr@samfunnsokonomene.no – tlf. 92 82 89 21
  Tidsskriftet, kurs og konferanser (herunder Forskermøtet, Valutaseminaret, Høstkonferansen og frokostseminarer/debattmøter).
 • Forhandlingssjef Fredrik Riise, advokatfullmektig
  fredrik.riise@samfunnsokonomene.no – tlf. 47 66 40 04
  Lønns- og arbeidsvilkår, kontakt med og opplæring av tillitsvalgte, sentrale og lokale forhandlinger, bistand og juridisk rådgivning i spørsmål vedr. arbeidsforhold, samt studentsamarbeid/rekruttering.
 • Studentmedarbeider Celine Strandborg
  celine.strandborg@samfunnsokonomene.no
  Studentsamarbeid/rekruttering, oppdatering av medlemsregister, generelle organisasjonsoppgaver

 

Utenfor sekretariatet:

 

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: