Profesjonsutvalget

Profesjonsutvalget 2018/19

 • Trond Tørstad, Vivens AS – leder
 • Eivind Bernhardsen, Finanstilsynet
 • Knut Røed, Frischsenteret
 • Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole
 • Erling Holmøy, SSB
 • Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank
 • Andreas Moxnes, UiO
 • Hege Torp, Forskningsrådet

 

Fra foreningens lover:

§ 10 PROFESJONSUTVALGET

10.1 Foreningen har et profesjonsutvalg. Profesjonsutvalget har ansvaret for at foreningen skal være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt, samt bidra til medlemmenes kompetanseutvikling innenfor faget og virke for fagets og utøvernes anseelse og innflytelse i samfunnet.

10.2 Profesjonsutvalget har ansvaret for foreningens konferanse- og kursvirksomhet (unntatt kurs knyttet til fagforeningsvirksomheten) og foreningens tidsskrifter.

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: