Profesjonsutvalget

Profesjonsutvalget 2019/20

 • Trond Tørstad, Norsk Pensjon AS – leder
 • Eivind Bernhardsen, KPMG
 • Knut Røed, Frischsenteret
 • Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole
 • Erling Holmøy, SSB
 • Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank
 • Andreas Moxnes, UiO
 • Hege Torp, pensjonist

 

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: