Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 6 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Delta på Samfunnsøkonomenes arrangement under Arendalsuken

8. august 2018

Samfunnsøkonomene deltar på Arendalsuken med debattmøtet: "Teknologiske fremskritt - Nøkkelen til det gode liv". Arrangementet er åpent for alle, og det er ingen krav til påmelding.
Dag: Tirsdag 14/8 2018 15:15 - 16:45
Sted: Solsiden Brasserie
Les mer

Frokostmøte: Kjønn og lønn – Likelønnskommisjonen 10 år

26. juli 2018

Samfunnsviterne sitt bilde. Hva har skjedd med likelønnsutviklingen siden 2008? Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne  inviterer til felles frokostmøte 5. september.
Les mer

Samfunnsøkonomen nr 3/2018 – Pariseravtalen og oljeeksporten

22. juni 2018

Den aktuelle analysen i Samfunnsøkonomen nr 3/2018 legges ut her for de som ønsker å lese den: Aktuell analyse, Parisavtalen og oljeeksporten

Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

14. juni 2018

Akademikerne har vedtatt et ja til ny pensjonsordning i staten, kommunene og sykehusene. Dette betyr at en samlet arbeidstakerside har sagt ja til den nye ordningen, som vil gjelde 800 000 offentlige ansatte.
Les mer

Enighet i lønnsforhandlingene i sykehusene

14. juni 2018

Akademikerne er fornøyd med at medlemmene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet.
Les mer

Trond Tørstad gjenvalgt som leder

6. juni 2018

Trond Tørstad ble gjenvalgt som leder av Samfunnsøkonomene på generalforsamling 5. juni.  Totalt 27 verv var på valg. Les mer om generalforsamlingen og hvem som ble valgt inn her.
Les mer

Presentasjon med tema: «Har vi regulert oss bort fra bankkriser?»

6. juni 2018

Tusen takk til Arild Jonas Lund for at vi kan legge ut din presentasjon fra møtet tirsdag 05. juni
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: