Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 6 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Enighet i oppgjøret i kommunesektoren

23. mai 2019

Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen frem mot neste oppgjør.  
Les mer

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

22. mai 2019

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene er på nivå med frontfagene i 2019.
Les mer

Akademikerne varsler streik i Oslo kommune

15. mai 2019

Jurister, ingeniører, samfunnsvitere og økonomer i Oslo rådhus er blant gruppene som tas ut i en eventuell streik dersom partene ikke kommer til enighet.
Les mer

Brudd i statsoppgjøret: – Ingen vilje til å følge opp pensjonsavtalen

2. mai 2019

Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten.
Les mer

Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo kommune

2. mai 2019

Årets oppgjør viser at Oslo kommune i for liten grad belønner ansatte med høy utdannelse, og gjør det mindre attraktivt å jobbe i kommunen.
Les mer

AKADEMIKERNE BRYTER I KOMMUNENE: Lektorene nedprioriteres nok en gang

2. mai 2019

Akademikerne brøt forhandlingene i kommunesektoren rett etter midnatt natt til 1. mai.
Les mer

Forventer solid lønnsoppgjør for Akademikernes medlemmer

25. april 2019

Akademikerne krever solid reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune – og at lønnsforhandlingene skjer lokalt på den enkelte arbeidsplass.
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: