Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 6 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2019

11. september 2019

Samfunnsøkonomene inviterer til høstkonferanse tirsdag 08. oktober på Grand hotel, Oslo. Tema er: "Kan velferdsstaten videreføres? Betydningen av inntekt, formue og befolkningsutvikling for vår fremtidige velferd"
Les mer

Er flere barn og innvandrere løsningen for velferdsstaten?

12. august 2019

Samfunnsøkonomene arrangerer møte på Solsiden, Arendal, onsdag 14. august kl 1000. Arrangementet blir strømmet direkte. Innledere: Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret Erling Holmøy, seniorforsker i Statistisk sentralbyrå
Møteleder: Hege Torp
Hvis du ønsker å følge sendingen kan du gjøre dette gjennom vår side på Facebook: https://www.facebook.com/samfunnsokonomene/?ref=bookmarks

Bengt Holmen ny generalsekretær i Akademikerne

2. juli 2019

Holmen kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, og har bakgrunn fra blant annet Stortinget og NUPI. Bengt Holmen (50) overtar jobben til Olav Ulleren i slutten av september. Siden 2014 har Holmen vært avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med ansvar for strategisk personell- og kompetansepolitikk i forsvarssektoren.
Les mer

Jan Inge Eidem ny leder!

20. juni 2019

Eidem er enstemmig valgt som leder i Samfunnsøkonomene.
Les mer

Streiken i Oslo avsluttet

27. mai 2019

Mandag ettermiddag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet i mellomoppgjøret 2019. Etter en kort og målrettet streik som legger press på forhandlingene i 2020, er Akademikernes medlemmer i rådhuset tilbake på jobb tirsdag morgen.
Les mer

Akademikerne og staten enige etter mekling på overtid

24. mai 2019

- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.
Les mer

Akademikerne i streik i Oslo kommune

23. mai 2019

- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kampen om arbeidskraft, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: