Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 6 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Høstkonferansen 2018

4. september 2018

Les mer

Streaming av frokostmøte om likelønn

5. september 2018

Onsdag 5. september arrangerte Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne et frokostmøte på Kulturhuset i Oslo. Temaet var "Kjønn og lønn - Likelønnskommisjonen 10 år. Dersom du ikke fikk med deg arrangementet, fortvil ikke. På våre facebooksider kan du streame hele frokostmøtet. Klikk på bildet nedenfor og du vil bli sendt til sendingen på vår facebookside.  

Akademikere i Oslo får nye stillinger

29. august 2018

Oslo kommune og Akademikerne er blitt enige om justeringsforhandlingene i kommunen. Lektorer, ingeniører, arkitekter, psykologer, leger, jordmødre og pedagogisk/psykologisk rådgivere får lønnstillegg. Akademikerne har også fått gjennomslag for nye stillinger som stiller krav om høyere akademisk utdanning.
Les mer

Frokostmøte: Kjønn og lønn – Likelønnskommisjonen 10 år

26. juli 2018

Samfunnsviterne sitt bilde. Hva har skjedd med likelønnsutviklingen siden 2008? Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne  inviterer til felles frokostmøte 5. september.
Les mer

Samfunnsøkonomen nr 3/2018 – Pariseravtalen og oljeeksporten

22. juni 2018

Den aktuelle analysen i Samfunnsøkonomen nr 3/2018 legges ut her for de som ønsker å lese den: Aktuell analyse, Parisavtalen og oljeeksporten

Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

14. juni 2018

Akademikerne har vedtatt et ja til ny pensjonsordning i staten, kommunene og sykehusene. Dette betyr at en samlet arbeidstakerside har sagt ja til den nye ordningen, som vil gjelde 800 000 offentlige ansatte.
Les mer

Enighet i lønnsforhandlingene i sykehusene

14. juni 2018

Akademikerne er fornøyd med at medlemmene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet.
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: