Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 6 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2019

11. september 2019

Samfunnsøkonomene inviterer til høstkonferanse tirsdag 08. oktober på Grand hotel, Oslo. Tema er: "Kan velferdsstaten videreføres? Betydningen av inntekt, formue og befolkningsutvikling for vår fremtidige velferd"
Les mer

Nytte-kostnadsanalyse av heving av særaldersgrensen i Forsvaret

18. september 2019

Torbjørn Hanson, Samfunnsøkonom, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Petter Y. Lindgren, Samfunnsøkonom, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har skrevet en aktuell analyse som står i Samfunnsøkonomen nr. 4 2019.  
Les mer

Er flere barn og innvandrere løsningen for velferdsstaten?

12. august 2019

Samfunnsøkonomene arrangerer møte på Solsiden, Arendal, onsdag 14. august kl 1000. Arrangementet blir strømmet direkte. Innledere: Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret Erling Holmøy, seniorforsker i Statistisk sentralbyrå
Møteleder: Hege Torp
 
Les mer

Bengt Holmen ny generalsekretær i Akademikerne

2. juli 2019

Holmen kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, og har bakgrunn fra blant annet Stortinget og NUPI. Bengt Holmen (50) overtar jobben til Olav Ulleren i slutten av september. Siden 2014 har Holmen vært avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med ansvar for strategisk personell- og kompetansepolitikk i forsvarssektoren.
Les mer

Jan Inge Eidem ny leder!

20. juni 2019

Eidem er enstemmig valgt som leder i Samfunnsøkonomene.
Les mer

Streiken i Oslo avsluttet

27. mai 2019

Mandag ettermiddag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet i mellomoppgjøret 2019. Etter en kort og målrettet streik som legger press på forhandlingene i 2020, er Akademikernes medlemmer i rådhuset tilbake på jobb tirsdag morgen.
Les mer

Akademikerne og staten enige etter mekling på overtid

24. mai 2019

- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: