Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 6 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Er flere barn og innvandrere løsningen for velferdsstaten?

12. august 2019

Samfunnsøkonomene arrangerer møte på Solsiden, Arendal, onsdag 14. august kl 1000. Arrangementet blir strømmet direkte. Innledere: Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret Erling Holmøy, seniorforsker i Statistisk sentralbyrå
Møteleder: Hege Torp
Hvis du ønsker å følge sendingen kan du gjøre dette gjennom vår side på Facebook: https://www.facebook.com/samfunnsokonomene/?ref=bookmarks

Bengt Holmen ny generalsekretær i Akademikerne

2. juli 2019

Holmen kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, og har bakgrunn fra blant annet Stortinget og NUPI. Bengt Holmen (50) overtar jobben til Olav Ulleren i slutten av september. Siden 2014 har Holmen vært avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med ansvar for strategisk personell- og kompetansepolitikk i forsvarssektoren.
Les mer

Jan Inge Eidem ny leder!

20. juni 2019

Eidem er enstemmig valgt som leder i Samfunnsøkonomene.
Les mer

Streiken i Oslo avsluttet

27. mai 2019

Mandag ettermiddag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet i mellomoppgjøret 2019. Etter en kort og målrettet streik som legger press på forhandlingene i 2020, er Akademikernes medlemmer i rådhuset tilbake på jobb tirsdag morgen.
Les mer

Akademikerne og staten enige etter mekling på overtid

24. mai 2019

- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.
Les mer

Akademikerne i streik i Oslo kommune

23. mai 2019

- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kampen om arbeidskraft, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.
Les mer

Enighet i oppgjøret i kommunesektoren

23. mai 2019

Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen frem mot neste oppgjør.  
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: