Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 6 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Jan Inge Eidem ny leder!

20. juni 2019

Eidem er enstemmig valgt som leder i Samfunnsøkonomene. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene som leder i foreningen, og videreføre det gode arbeidet, sier Eidem. Samfunnsøkonomene hadde nest høyeste medlemsvekst i 2018, og foreningen har store ambisjoner når det gjelder å tiltrekke seg nye medlemmer og tilby stadig bedre tjenester til medlemmene. Foreningen er et samlende forum for de som er interessert i samfunnsøkonomi. Faglige konferanser, kurs, gratis juridisk bistand, karriererådgivning samt meget gode bank- og forsikringstjenester er blant fordelene medlemmene har.

Streiken i Oslo avsluttet

27. mai 2019

Mandag ettermiddag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet i mellomoppgjøret 2019. Etter en kort og målrettet streik som legger press på forhandlingene i 2020, er Akademikernes medlemmer i rådhuset tilbake på jobb tirsdag morgen.
Les mer

Akademikerne og staten enige etter mekling på overtid

24. mai 2019

- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.
Les mer

Akademikerne i streik i Oslo kommune

23. mai 2019

- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kampen om arbeidskraft, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.
Les mer

Enighet i oppgjøret i kommunesektoren

23. mai 2019

Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen frem mot neste oppgjør.  
Les mer

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

22. mai 2019

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene er på nivå med frontfagene i 2019.
Les mer

Akademikerne varsler streik i Oslo kommune

15. mai 2019

Jurister, ingeniører, samfunnsvitere og økonomer i Oslo rådhus er blant gruppene som tas ut i en eventuell streik dersom partene ikke kommer til enighet.
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: