Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 6 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Enighet i de innledende lønnsforhandlingene i sykehussektoren

4. april 2019

Akademikerne helse og Spekter kom til enighet i de innledende lønnsforhandlingene i sykehussektoren.
  • De innledende forhandlingene er gjennomført i god dialog med Spekter. Det var et konstruktivt klima med tanke på videre forhandlinger,
    sier forhandlingsleder i Akademikerne helse, Rune Frøyland.
Les mer

Lønnsoppgjøret i helsesektoren er i gang

4. april 2019

Akademikerne krever solid reallønnsvekst for sine medlemmer.
Les mer

Kraftkabler, samfunnsnytten, miljøet og industrien.

22. februar 2019

Anders Skonhoft har skrevet en aktuell kommentar som står i Samfunnsøkonomen nr 1 2019.
Les mer

Presentasjon fra frokostmøte om finansiell stabilitet

29. januar 2019

Fikk du ikke vært på frokostmøte med tema: "Utgjør foretakenes gjeld en risiko for norsk økonomi? Hva slag scenario må til for at norsk økonomi går inn i en ny krise?"
Les mer

Frokostmøte i Oslo 29. januar

22. januar 2019

Frokostmøte i Oslo meg tema: "Utgjør foretakenes gjeld en risiko for norsk økonomi? Hva slag scenario må til for at norsk økonomi går inn i en ny krise?"
Les mer

Samfunnsøkonomene + Danske Bank = Trygghet over tid

2. januar 2019

Samfunnsøkonomene og Danske Bank forlenger samarbeidsavtalen gjennom Akademikerne Pluss, som skal forvalte medlemsfordeler på foreningens vegne. Dette gir deg som medlem tilgang til det vi mener er Norges beste bankavtale.
Les mer

Presentasjon fra frokostmøte om ny offentlig tjenestepensjon

28. november 2018

Fikk du ikke vært på frokostmøte? Presentasjon fra frokostmøte med tema: "Ny offentlig tjenestepensjon – Konsekvenser for ulike årskull og offentlige finanser "
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: