Artikkelprisen

Samfunnsøkonomenes forening deler hvert år ut en pris for den beste artikkelen i tidsskriftene Samfunnsøkonomen. Prisen deles ut ved Forskermøtet, som arrangeres i januar det påfølgende året, etter vurdering av artikkelpriskomitéen.

Artikkelpriskomitéen

Erling Steigum, BI

Siri Pettersen Strandenes, NHH

Lars Erik Borge, NTNU

 

Artikkelprisen 2015

Prisen for beste artikkel i Samfunnsøkonomen for 2015 ble tildelt James Odeck, Morten Welde, Maria Børjesson og Jonas Eliasson for «Brukes samfunnsøkonomiske analyser i prioritering av vegprosjekter? En sammenlikning av Norge og Sverige» (nr. 3 2015).

Börjesson_bildeEliasson_bildeOdeck-bildeWelde_bilde2

Les artiklene som har fått artikkelprisen de siste årene ved å klikke på lenkene nedenfor.

Artikkelprisen 2015

Artikkelprisen 2014

Artikkelprisen 2013

Artikkelprisen 2012

Artikkelprisen 2011

Artikkelprisen 2010

Artikkelprisen 2009

Artikkelprisen 2008

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: