Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 6 ganger i året.

Påmelding til konferanser

 • Siste nyheter

Kandidattreffet 2017

12. januar 2017

Kandidattreffet 2017 avholdes fredag 3. mars på Høyres Hus i Oslo (inngang i konferanselokalet) Kandidattreffet er en årlig møteplass for studentmedlemmer på masternivå (fjerde og femte år) samt siste års bachelorstudenter og potensielle arbeidsgivere. Kandidattreffet er en god forberedelse til arbeidslivet, og flere studenter har blitt tilbudt jobb som følge av kandidattreffet. For mer informasjon og påmelding trykk her

Akademikerne kritisk til statlig flytteprosess

16. februar 2017

I dag varslet kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, flytting av flere statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene. - Vi opplever at medlemmer og tillitsvalgte blir kastet rundt som en del av en politisk hestehandel, uten at det tas hensyn til medbestemmelse og involvering av de ansatte, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.
les mer

Ledig stilling som rådgiver/ advokatfullmektig

15. februar 2017

Samfunnsøkonomene søker rådgiver/advokatfullmektig Samfunnsøkonomenes Rådgiver har ansvar for foreningens tariff- og forhandlingsarbeid, opplæring av tillitsvalgte, rådgivning og bistand til medlemmer i spørsmål knyttet til arbeidsliv, samt påvirknings- og utredningsarbeid. Du er sekretær for foreningens Tariffutvalg. Du har også ansvar for kontakt med samfunnsøkonomstudenter, herunder studentstyret og studentarrangement.    
Les mer

Presentasjon fra frokostmøte i Oslo 24. januar

27. januar 2017

Fikk du ikke kommet på frokostmøte om "Risikobildet – en vurdering av finansiell stabilitet." ?
Les mer

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo

19. januar 2017

 • Tema: "Risikobildet – en vurdering av finansiell stabilitet."
 • Tid: Tirsdag 24. januar kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30)
 • Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Foredragsholder Katrine Godding Bøye
Les mer

Valutaseminaret 2017

6. januar 2017

Samfunnsøkonomenes tradisjonsrike og topptunge Valutaseminar 2017 holdes på Voksenåsen kultur- og konferansesenter, Oslo 1. februar. Samfunnsøkonomene har nylig fått bekreftet at Sjeføkonom i OECD Catherine L. Mann også vil delta på årets seminar. I tillegg kommer:
 • Finansminister Siv Jensen
 • Claudio Borio (Head, Monetary and Economic Department, Bank for International Settlements)
 • Jørgen Elmeskov (Rigsstatistiker, Danmarks Statistik)
 • Einar Lie (Professor, Universitet i Oslo)
 • Ida Wolden Bache (Direktør, Norges Bank Pengepolitikk)
 • Ragnar Torvik (Professor, NTNU)
 • Ådne Cappelen (Forsker, Statistisk sentralbyrå og leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene)
 • Knut Røed (Seniorforsker, Frischsenteret)
 • Roger Bjørnstad (Adm. dir. og sjeføkonom, Samfunnsøkonomisk analyse)
For mer informasjon og påmelding, se her http://valutaseminaret.samfunnsokonomene.no Velkommen!

Forskermøtet 2017

2. januar 2017

Samfunnsøkonomene arrangerer Forskermøtet 2017 3-4. januar. Arrangementet avholdes i samarbeid med Universitetet i Oslo, og foregår på Høgskolen i Oslo og Akershus. Blant talerne er prof.Karen Helene Ulltveit-Moe (UiO), prof. Kalle Moene (UiO), prof.Halvor Mehlum (UiO) og prof. Tore Ellingsen (Stockholm School of Economics) 120 representanter deltaker på dette arrangementet, som holder høy faglig standard. Norges Forskningsråd er også bidragsyter til arrangementet.
 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Gå til Akademikerne
 • Annonser: