Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 6 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Enighet i forhandlingene mellom Akademikerne og KS

27. april 2017

Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Store deler av midlene vil fordeles lokalt ute i kommunene.  
Les mer

Brudd i forhandlingene for ansatte i Oslo Kommune

28. april 2017

Mellomoppgjøret 2017 i Oslo kommune: Akademikerne bryter i lønnsforhandlingene Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder fast ved landets mest utdaterte lønnspolitikk, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.  
Les mer

27. april 2017

Presentasjonene fra frokostmøte i Stavanger med tema: Inkludering, innovasjon og jobbvekst kan du finne her.
Les mer

Fredrik Riise ny rådgiver i Samfunnsøkonomene!

18. april 2017

Fredrik Riise har begynt som rådgiver i Samfunnsøkonomene. Fredrik er jurist fra Universitetet i Oslo, og har bl.a. erfaring fra Legeforeningen.

Samfunnsøkonomene inviterer i samarbeid med Samfunnsviterne til frokostmøte i Stavanger

7. april 2017

Tema: Inkludering, innovasjon og jobbvekst Tid: Tirsdag 25. april kl. 08.00-09.30 (enkel frokost serveres fra kl. 07.30) Sted: Danske Banks lokaler, Løkkeveien 107
Les mer

Samfunnsøkonomene inviterer i samarbeid med Samfunnsviterne til frokostmøte i Bergen

7. april 2017

Tema: Omstillingen til kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Tid: Mandag 24. april kl. 08.00-09.30 (enkel frokost serveres fra kl. 07.30) Sted: Danske Banks lokaler, Christian Michelsensgate 6b
Les mer

Presentasjoner fra frokostmøte i Tromsø

7. april 2017

Presentasjonene fra frokostmøte i Tromsø med tema: Distriktspolitikk som stimulerer til jobbskaping kan du finne her.
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: